header

Pieter is manager in de thuiszorg. Zijn team bestaat uit allemaal vrouwen. Hij merkt dat iedereen de laatste tijd alleen maar klaagt. Over een te hoge werkdruk, het nieuwe rooster en over de motivatie van collega's. Collegialiteit is ver te zoeken. Pieter hoort en ziet dat er meer óver elkaar dan mèt elkaar gepraat wordt.

U als eindverantwoordelijke heeft zelf natuurlijk ook al actie ondernomen. Door Pieter te steunen en te adviseren. Maar de echte ommekeer in teamspirit wil maar niet komen.