“We praten mèt elkaar, niet óver elkaar”

Drijfveren

Onze zoektocht naar een match tussen mens en werk is gebaseerd op een aantal drijfveren:

  • erkenning van eigen verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden;
  • het beste uit mensen halen, vergroten van 'zelfhelend vermogen' altijd met respect;
  • duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • de werknemer als menselijk en sociaal kapitaal;
  • creativiteit, lef en optimisme.

Heeft u dezelfde drijfveren? Dan kunnen we iets voor elkaar betekenen. Met name instellingen in de zorg, onderwijs, dienstverlening en de universitaire wereld, vinden een ‘klik’ met deze visie.